位置:首頁(yè) > 列車(chē)時(shí)刻首頁(yè) > 廣東列車(chē)時(shí)刻 > 揭陽(yáng)機場(chǎng)站火車(chē)時(shí)刻表查詢(xún)

揭陽(yáng)機場(chǎng)站列車(chē)時(shí)刻表

揭陽(yáng)機場(chǎng)火車(chē)時(shí)刻表目前有16條火車(chē)運營(yíng)線(xiàn)路經(jīng)過(guò),主要指標包括列車(chē)車(chē)次、始發(fā)站終點(diǎn)站名稱(chēng)、到達時(shí)間、發(fā)車(chē)時(shí)間、累計用時(shí)、累計距離等。
 • 車(chē)次/車(chē)型
  發(fā)/到站
  始發(fā)/到達時(shí)間
  經(jīng)過(guò)站
  經(jīng)過(guò)時(shí)間
  停留
 • D3285
  動(dòng)車(chē)
  梅州西
  漢口
  07:28
  18:35
  揭陽(yáng)機場(chǎng)
  08:15
  08:22
  7分鐘
 • D3288
  動(dòng)車(chē)
  梅州西
  漢口
  07:30
  18:38
  揭陽(yáng)機場(chǎng)
  08:15
  08:22
  7分鐘
 • D7161
  動(dòng)車(chē)
  廣州東
  梅州西
  10:07
  14:42
  揭陽(yáng)機場(chǎng)
  13:47
  13:49
  2分鐘
 • D7164
  動(dòng)車(chē)
  廣州東
  梅州西
  09:48
  13:47
  揭陽(yáng)機場(chǎng)
  13:47
  13:49
  2分鐘
 • D7166
  動(dòng)車(chē)
  梅州西
  廣州東
  15:02
  19:33
  揭陽(yáng)機場(chǎng)
  16:01
  16:03
  2分鐘
 • D7167
  動(dòng)車(chē)
  梅州西
  廣州東
  14:10
  18:02
  揭陽(yáng)機場(chǎng)
  16:01
  16:03
  2分鐘
 • D7178
  動(dòng)車(chē)
  梅州西
  廣州東
  13:40
  18:09
  揭陽(yáng)機場(chǎng)
  14:27
  14:29
  2分鐘
 • D7179
  動(dòng)車(chē)
  梅州西
  廣州東
  13:40
  17:41
  揭陽(yáng)機場(chǎng)
  14:27
  14:29
  2分鐘
 • D7302
  動(dòng)車(chē)
  潮汕
  梅州西
  12:11
  13:15
  揭陽(yáng)機場(chǎng)
  12:20
  12:22
  2分鐘
 • D7311
  動(dòng)車(chē)
  梅州西
  深圳
  15:25
  19:11
  揭陽(yáng)機場(chǎng)
  16:11
  16:13
  2分鐘
 • D7313
  動(dòng)車(chē)
  梅州西
  深圳北
  17:45
  21:04
  揭陽(yáng)機場(chǎng)
  18:37
  18:39
  2分鐘
 • D7314
  動(dòng)車(chē)
  深圳北
  梅州西
  06:30
  09:34
  揭陽(yáng)機場(chǎng)
  08:45
  08:47
  2分鐘
 • D7315
  動(dòng)車(chē)
  梅州西
  深圳
  09:58
  13:24
  揭陽(yáng)機場(chǎng)
  10:42
  10:44
  2分鐘
 • D7316
  動(dòng)車(chē)
  深圳
  梅州西
  13:41
  17:15
  揭陽(yáng)機場(chǎng)
  15:43
  15:45
  2分鐘
 • G6337
  高鐵
  珠海
  梅州西
  17:06
  22:10
  揭陽(yáng)機場(chǎng)
  21:22
  21:24
  2分鐘
 • G6340
  高鐵
  珠海
  梅州西
  17:06
  22:11
  揭陽(yáng)機場(chǎng)
  21:22
  21:24
  2分鐘